Tiedotteet

26.11.2010

Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos nähtäville

Päijät-Hämeen liiton hallitus hyväksyi 15.11.2010 maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen asetettavaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua ja lausuntojen antamista varten. Samalla maakuntahallitus päätti ilmoittaa kaavoituksen vireille tulosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain säännöksillä pyritään siihen, että kaavoituksen vaikutuksista ja muista kaavaan liittyvistä keskeisistä kysymyksistä keskustellaan määrätietoisesti ja laajasti riittävän aikaisessa vaiheessa kaikkien niiden osapuolten kesken, joita asiat koskevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan osallistumisen ja vuorovaikutuksen tavat ja se sisältää myös suunnitelman noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioimisesta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on nähtävillä 1.12.2010-14.1.2011 jäsenkuntien virastotaloissa, Päijät-Hämeen liiton virastossa sekä liiton kotisivuilla. Hallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulemiskierroksen jälkeen. 

Lisätietoja:

aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen
puhelin: 03 871 9435
e-mail: riitta.vaananen(a)paijat-hame.fi

Kuulutus PDF-muodossa, Päijät-Hämeen maakuntakaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos

Uusi maakuntakaava, aloitusvaihe 2009-2010

<< Takaisin