Tehtävät :: Yhteistoiminta-alue

 

Vuoden 2010 alussa voimaan tullut aluekehityslainsäädäntö vahvisti maakuntien asemaa ja merkitystä. Samalla laissa määriteltiin maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Uudenmaan (Itä-Uudenmaan), Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Alueiden kehittämislain 12 §:n mukaan maakunnan liittojen on hoidettava yhteistoiminnassa tehtävät, jotka:

1) ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä;
2) sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehit-tämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin; sekä
3) koskevat koko yhteistoiminta-aluetta.

Yhteistoiminta-alueella on yhteistoimintaa laajennettu edunvalvontaan, aluekehitykseen ja alue-suunnitteluun (4 §) sekä kansainväliseen toimintaan (5 §).

Etelä- Suomen yhteistoiminta-alueella puheenjohtajuus on kiertävä ja päätökset tehdään kunkin liiton maakuntahallituksessa erikseen.

Sopimuksen mukaan Päijät-Häme toimi puheenjohtajana vuonna 2014 ja vuoden 2015 puheenjohtajana toimii Uudenmaan liitto.

Sopimus yhteistoiminta-alueesta

Maakuntahallitusten yhteiskokoukset

Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen maakuntahallitukset kokoontuvat yhteisten asioiden pariin 1-2 kertaa vuodessa.

Johtoryhmä

Yhteistoiminta-alueen toimintaa linjaa johtoryhmä, johon kuuluvat maakuntahallitusten ja valtuustojen puheenjohtajisto, maakuntajohtajat ja liittojen maakuntaohjelma- ja toteuttamissuunnitelmaprosesseista vastaavat asiantuntijat, jotka muodostavat samalla valmisteluryhmän.

Valmisteluryhmä

Valmisteluryhmä valmistelee vuosittain yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelman johtoryhmälle, koordinoi toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja valmistelee johtoryhmän kokoukset. Maakuntahallitusten yhteiskokous käsittelee tarvittaessa laaja-alaisia kokonaisuuksia, jotka koskevat koko yhteistoiminta-aluetta.

 

Lisätiedot:

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja

Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja

Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö