Tehtävät :: Liikennejärjestelmäsuunnittelu

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisvaltainen, strateginen ja pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa käsitellään eri liikennemuotoja, liikenteen osa-alueita ja liikenteeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitteluprosessin käynnistämisestä vastaa maakuntaliitto.

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään yhteistyössä ELY-keskusten, liikenneviraston, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnitelmassa määritellään yhteisesti hyväksytyt maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen periaatteet.