Tehtävät :: Kansainvälisyys :: FRESH-projekti

FRESH-PROJEKTI (Forwarding Regional Sustainable Environmental Hierarchies)

 

Hankkeen kotisivut http://freshproject.eu/

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Alueiden välisen yhteistyön ohjelmaan (Interreg IVC) on hyväksytty 5.11.2009 hanke nimeltä Forwarding Regional Sustainable Environmental Hierarchies, FRESH. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa EU:n komission ympäristöteknologian toimintaohjelman (ETAP, Environmental Technology Action Plan, 2004-2007) tavoitteita; hyödyntää ympäristöteknologiaa ympäristönsuojelun, kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun edistämisessä ja aktivoida asianosaisten sidosryhmien yhteistyötä. Tämä tarkoittaa EU:n Lissabonin strategiaan sisältyvän avoimen yhteistyömenetelmän aiempaa laajempaa käyttöä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien kehittämistä.

Hanke vahvistaa Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman strategisten kärkien, ympäristöteknologian, käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ja muotoilun kehittämistä. Hankkeessa etsitään mm. parhaita käytäntöjä eko-designin sisällyttämiseksi osaksi alueellista innovaatiostrategiaa ja eko-innovaatioiden edistämiseen. Päijät-Hämeen liitto on hankkeessa vastuussa alueellisesta, kestävää lisäarvoa luovasta kehittämismallista ja kansainvälisen seminaarin järjestämisestä Lahdessa toukokuussa 2011.

Hankkeen pääpartnerina on Kainuun Etu Oy, ja Suomesta mukana on lisäksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikkö. Muut partnerit ovat Irlannista, Italiasta, Englannista, Puolasta ja Romaniasta. Hankkeen koko budjetti on 2,2 miljoonaa euroa, josta Päijät-Hämeen liiton osuus on 243 564 euroa. Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus liiton osuuteen on 182 673 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön kansallinen vastinrahoitus liitolle on 42 320 euroa (TEM:n päätös 21.1.2009 nro 101/578/2009).

Päijät-Hämeen liitto odottaa saavansa hankkeen avulla kansainvälistä osaamista käyttöönsä ja uudistaa perustoimintojaan erityisesti maakunnan toimintaympäristöä ja innovaatioita koskien. Hanke edellyttää alueellisen strategisen suunnittelun ja kehittämisen osaamista. Hanke käynnistyy välittömästi ja päättyy helmikuussa 2013.

RAG - Regional Advisory Group

Report: Measuring sustainable well-being on sub-national level with genuine progress indicator (GPI) in Finland

 

Lisätiedot:

Kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh. 03 871 9418

Erityisasiantuntija Marko Mälly, puh. Gsm +358 44 371 9438

Projektisihteeri Ville Majala, puh Gsm +358 44 371 9460

sähköpostilla etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

Interreg 4c logo eu        Interreg 4c logo ohjelma

Fresh Partnership

Kainuun Etu ltd (FI)
Joint Authority of Kainuu Region (FI)
Regional Council of Päijät Häme (FI)
Lappeenranta University of Technology, Lahti Unit (FI)
Mid-West Regional Authority (IE)
South West Regional Authority (IE)
University of Limerick (IE)
Veneto Region - Regional Secretariat for Environment and Territory (IT)
Department of Chemical Processes Engineering - University of Studies of Padua (IT)
London Thames Gateway Development Corporation (UK)
Opolskie Centre for Economy Development (PL)
Regional Development Agency - West Region (RO)