Tehtävät :: Kansainvälisyys

KANSAINVÄLISTÄMISEN VISIO:

PÄIJÄT-HÄME ON VUONNA 2030 MERKITTÄVÄ KASVUKESKUS JA OSA KORKEATASOISTA ITÄMEREN PIIRIN EUROOPPALAISTA LIIKETOIMINTAKESKUSTA

Päijät-Häme on kansainvälisesti laajalle verkottunut eurooppalainen maakunta. Päijät-Häme on selkeästi osa Itämeren piirin liiketoimintakeskusta ja kehittyvää Pohjois-Euroopan talousaluetta. Päijät-Häme on hyvin saavutettava alue, joka yhdistää ja kokoaa eri alojen toimijoita logistisena keskuksena. Globaalissa taloudessa jokaisen yrityksen, organisaation ja asukkaan on harkittava omalta osaltaan kansainvälistymisen merkitystä ja toimintansa kansainvälistymisen tasoa.

Euroopan unionin Lissabonin tavoitteiden mukaan Euroopasta tulee rakentaa maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin tietoon perustuva talousalue, jonka avainkäsitteitä ovat talouskasvu, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ympäristön kunnioittaminen ja täystyöllisyys. Lissabonin tavoitteet ovat laaja-alaisia - talouskasvua, työllisyyden kohentamista, sosiaalista kehitystä ja parempia koulutusjärjestelmiä. Ympäristön hyvinvoinnin lisääminen on myös keskeinen lähestymistapa Lissabonin strategiassa. Päijät-Hämeen tuleekin omilla vahvuusalueillaan olla mukana toteuttamassa Lissabonin tavoitteita muiden Etelä-Suomen maakuntien kanssa.

Päijät-Hämeen kansainvälisillä toimijoilla on edustustoja Brysselissä, Pietarissa ja Sanghaissa sekä runsaasti kahdenvälisiä yhteistyösuhteita muiden eurooppalaisten alueiden kanssa. Päijäthämäläinen elinkeinoelämä toimii kuitenkin globaalisti. Kuuluminen OECD:n jaottelussa Helsingin metropolialueeseen, on mahdollisuus maakunnalle, jonka avulla voidaan vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa.

Maakunta on aktiivisesti kehittänyt yhteyksiään erityisesti läheisen Pietarin alueen ja Baltian maiden alueiden kanssa. Nopeasti kehittyvät kansantaloudet niin Venäjällä kuin Baltiassa luovat uusia mahdollisuuksia päijäthämäläisille toimijoille erityisesti elinkeinoelämän ja koulutuksen saralla. Viime vuosina Venäjän talouden vahvistuessa päijäthämäläiset toimijat ovat palanneet Venäjän kasvaville markkinoille 1990-luvun laman aiheuttaman tauon jälkeen. Venäjän uusi ja kasvava talous tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia Päijät-Hämeen elinkeinoelämälle. Maakunnan ja erityisesti virolaisten alueiden yhteistyölle on myös luotu kestävät rakenteet Viron itsenäistymisen jälkeen. Kokonaisuudessaan Baltian nopeasti kasvavat taloudet ovat päijäthämäläisille toimijoille kansainvälisesti maantieteellisesti lähintä yhteistä sisämarkkina-aluetta Euroopan unionissa.

Päijäthämäläisen vientiteollisuuden ja logistiikkayritysten toimintaedellytykset ovat parantuneet huomattavasti viime vuosina. Infrastruktuurin osalta liikennejärjestelmän parannukset Helsingin suuntaan (moottoritie ja oikorata) ovat toteutuneet, ja lähitulevaisuudessa Pietarin radan parantamistyöt saadaan päätökseen. Lisäksi lähellä sijaitseva Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentokenttä ja uusi Vuosaaren satama Helsingissä parantavat ja vahvistavat entisestään maakunnan gateway-asemaa idän ja lännen välillä.

Päijät-Häme on yksi maailman johtavista talvi- ja liikuntaurheilukeskuksista sekä Suomen talvinen kasvo maailmalle Lapin rinnalla. Päijät-Hämeessä on maakuntaohjelman mukaisesti vuonna 2030 maailman johtavat ympäristöalan, liikunnan (liikunnan megamaakunta huipuissa, osaamisessa ja elintavoissa) ja kulttuurin klusterit. Päijät-Hämeestä on tullut myös Itämeren alueen johtava viljaklusteritoimija. Uudessa globaalissa taloudessa tavoittelemme maailman vetovastuuta ympäristöalan tiedepuistoissa. Maakunnan keskuksella Lahdella on eurooppalaisen kulttuurikaupungin asema ja Pohjois-Euroopan paras musiikkisali.


Lisätietoja Päijät-Hämeen liiton kansainvälisestä toiminnasta:

MARKO MÄLLY
Erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
Päijät-Hämeen liitto

PL 50, Hämeenkatu 9, 15111 Lahti, FINLAND
Tel. +358 3 871 9438
Gsm +358 44 371 9438
Fax. +358 3 871 9411
E-mail: marko.mally(a)paijat-hame.fi
Internet: http://www.paijat-hame.fi/