Tehtävät :: EU-ohjelmakausi 2014-2020

Uusi ohjelmakausi 2014-2020

EU-LIPPU

Hallitus hyväksyi tammikuussa 2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman lähetettäväksi Euroopan komission käsittelyyn. Valtakunnallinen ohjelma "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet Suomessa ja alueilla.
Uudella kaudella alueelliset suunnitelmat valmistellaan kahdella alueella, Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä sekä Etelä- ja Länsi-Suomi

Vipuvoimaa

yhdessä. Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-rahoitusta Etelä-Suomessa yli kolmen miljoonan
asukkaan alueella. Ohjelmien toteutus käynnistyi toukokuussa 2014.

Uudenmaan liitto palvelee EAKR-rahoituksen osalta Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Hämeen ELY-keskus palvelee ESR-rahoituksen sekä EAKR-rahoitukseen kuuluvien yritystukien osalta Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla.

Lue täältä: https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralueEAKR-hankehaku tulossa alkuvuodesta - Osallistu infotilaisuuksiin tammikuussa

 

Muutoksenhaku EU:n rakennerahastohankkeiden rahoituspäätöksiin

Uudenmaan liiton rahoituspäätöksistä oikaisuvaatimus- ja kunnallisvalitusoikeus on asianosaisten lisäksi myös Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien kunnilla ja näiden kuntien jäsenillä silloin, kun päätös koskee kyseisen maakunnan viitteellisestä rahoituskehyksestä tehtyä rahoituspäätöstä.

Uudenmaan liiton maakuntajohtajan tekemät EU:n rakennerahastohankkeiden rahoituspäätökset julkaistaan Uudenmaan liiton julkisilla kotisivuilla osoitteessa http://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/paatoksenteko/eakr_rahoituspaatokset