Tehtävät :: EU-ohjelmakausi 2007-2013 :: Päijät-Hämeen liiton rahoittamat Euroopan aluekehitysrahaston hankkeet 1.1.2008 -

EU-lippu PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON RAHOITTAMAT EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON HANKKEET  1.1.2008-

 

LIIKKUVAN MONIPALVELUTILAN PALVELUTUOTANTOMALLI

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTILIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN UUDET RATKAISUT

INNOVATIIVISTA VIESTINTÄÄ PÄIJÄT-HÄMEEN EDUNVALVONNAN TARPEISIIN

NÄKÖKULMIA ALUEKEHITYKSEEN - UUDET TEKNOLOGIAT, ELINKEINOT, KÄYTÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN AVAINTEKNOLOGIAT JA KANSAINVÄLISTYMINEN 2015

TEOLLINEN INTERNET JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN

LAHDEN SEUDUN RADANVARREN HANKEKOKONAISUUDEN VALMISTELUHANKE LARA

HYÖTYKÄYTTÖLIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ (HYKE)

YHTEISTYÖLLÄ PÄIJÄT-HÄMEESTÄ KIINAAN - LINJAUKSIA KIINA -TOIMIIN (LINJA)

SUOMEN KALUSTEALAN KANSALLINEN TKI-YKSIKKÖ

SILTA+

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN

VETOVOIMAA ALUEELLE - MESSILÄN ALUEEN SELVITYKSET

GERINNO KOTIYMPÄRISTÖ

UUDISTUVA RAKENTAMINEN

TUTKIMUSTIEDOLLA LAATUA TAPAHTUMIIN JA LIIKUNNAN SEURATOIMINTAAN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

TERVEYSLIIKUNNALLA HYVINVOINTIA - ORIMATTILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TERVEYSLIIKUNTAHANKE

KASVUA MATKAILUUN - PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMAN JA KANSAINVÄLISTYMISHANKKEEN LAATIMINEN V. 2015-2017

HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ

K3-TILA

MUOTOILUN PRE INKA

WOODVALUES

HEPPA, HEVOSURHEILUN PALVELU- JA KOULUTUSKESKUS -ESISELVITYS

VIHREÄ ICT PK-YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESSA

YHTEISTOIMINTAYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN HENNASSA

KIPSI- JA KATTOHUOPAJÄTTEIDEN KERÄYS KIERRÄTYKSEEN

LAHDEN EDELLÄKÄVIJÄMARKKINA

YMPÄRISTÖVASTUULLISET HIIHTOLAJIEN MM-KISAT 2017

VANHUUSIÄN MUUTOSTRENDIT 2040 - IKIHYVÄSTÄ TULEVAISUUTEEN

RAKENNEMUUTOS JA HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN UUSI TULEVAISUUS

VALMENTAJAHIOMO

LAHDEN ETELÄISEN KEHÄTIEN SUUNNITTELU (VT12)

KANSAINVÄLISEN KÄYTTÖLIITTYMÄ- JA DESIGN-YHTEISTYÖN ESISELVITYS

ORIMATTILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TERVEYSLIIKUNTAMALLI

ASUINYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSKOKONAISUUTENA -ESISELVITYS (ASKE)

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN MAARAKENTAMISEN MASSOJEN KÄYTÖN OPTIMOINTI

MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN - YHDYSKUNTARAKENTEEN PARANTAMINEN 2013-2014

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN JA HULEVESIEN HALLINTA SYSMÄN TAAJAMASSA

ÄLYBUSSI-HANKE

HARTOLAN JÄÄSJÄRVEN SUUNTAAMISEEN ELINKEINOJA KEHITTÄVÄKSI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN KEINOIN JA KYTKEMINEN KIRKONKYLÄÄN

DESIGNERS-VILLAGE -KESÄTYÖPAJAT

MUOTOILUSTRATEGIAN ROADSHOW

LAHDEN INNOVAATIOKESKITTYMÄ INVESTOINTIHANKE

KESTÄVÄN YMPÄRISTÖN KAUPUNKILABORATORIO, VEDEN KIERRON HALLINTA JA EKOSYSTEEMIPALVELUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ

PÄIJÄT-HÄME MAAILMAN JOHTAVAKSI KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN ALUEEKSI - ORGANISAATIOIDEN INNOVAATIOKYVYKKYYDEN, ALUEELLISEN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN JA KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMISHANKE

IDEAL - INTERNATIONAL DESIGN AND EVENT ARENA LAHTI

CLEANDESIGN CENTER

HEINOLAN POHJAVESIALUEIDEN VEDENHANKINTAKELPOISUUDEN SELVITTÄMINEN JA TURVAAMINEN SEKÄ RAJAUKSIEN TARKENTAMINEN JA HULEVESIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA

GREENCITY

MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN YRITYSTEN JA ASUKKAIDEN NÄKÖKULMASTA

TIKUTUS - INNOVATIIVISIA, AKTIVOIVIA PALVELUSISÄLTÖJÄ IKÄÄNTYVILLE

LÄÄKINNÄLLISEN JA REUMAKUNTOUTUKSEN PROFESSUURI

WDC2012 LAHTI

HOIVAN JA HYVINVOINNIN TUOTTAMISEN UUDET MAHDOLLISUUDET - HOIVAKONSEPTIEN KEHITTÄMINEN JA TOTEUTETTAVUUS

SYSMÄN RANNIKKOALUEEN JA MILJÖÖN KEHITTÄMISOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDELTÄJÄNÄ

DESTHI

YRITYSYSTÄVÄLLISYYS

ELITE2 - ELINKEINO- JA INNOVAATIOPOLITIIKKAA TUKEVAN TUTKIMUSTOIMINNAN VAHVISTAMINEN

MATERIAALIEN KÄSITTELYLLÄ LISÄÄ PALVELUJA JA TEKNIIKKAA PÄIJÄT-HÄMEESEEN (MABU-HANKE)

PÄIJÄT-HÄMEEN POSKI-HANKE

SOVELTAVAN LIIKUNNAN OSAAMIS- JA RESURSSIKESKUS

PAIKALLISILLA TEOILLA ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN

PÄIJÄT-PENDELI; PÄIJÄT-HÄME - PÄÄKAUPUNKISEUTU TYÖMAT-KAPENDELÖINNIN KEHITYS, PENDELÖIJIEN NÄKEMYKSIÄ ASUINYMPÄRISTÖSTÄ JA LIIKENNEYHTEYKSIEN KEHITTÄMISESTÄ

VERKKOVIESTINNÄN PROFESSUURI

MINÄ JA VESIJÄRVI - TIEDOTUS JA VALISTUS KESTÄVÄN VESIHOIDON TUKENA

IKIHYVÄ PÄIJÄT-HÄME

HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDISTAMINEN

LAHTI LIVING LAB

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI

ELITE - ELINKEINO- JA INNOVAATIOPOLITIIKKAA TUKEVAN TUTKIMUSTOIMINNAN EDISTÄMINEN

HELSINGIN YLIOPISTON KUMMILAITOSYHTEISTYÖ JA KUMMIPROFESSUURIT 2008-2013

KULTTUURISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISHANKE 2008-2011

LAHTI WELLBEING WEEKS

LANGATON LAHTI 3 KEHITYSOHJELMA

LIIKUNNAN TIEDE- JA YRITYSPUISTO SPORTPOLIS, VIERUMÄKI

LÄÄKINNÄLLISEN JA REUMAKUNTOUTUKSEN PROFESSUURI

MUOTOILUN JA MEDIAN PALVELUKESKUS

PÄIJÄT-HÄME KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN HUIPPUALUEEKSI, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA

RAAKAVEDEN SAANNIN TURVAAMINEN STRATEGISESTI MERKITTÄVILLÄ POHJAVESIALUEILLA

SOSIAALIGERENTOLOGIAN PROFESSUURI

TKK:N KUMMIPROFESSUURITOIMINTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2008-2013

UUSIUTUVAN ENERGIAN TUTKIMUSKESKUS