Tehtävät :: EU-ohjelmakausi 2007-2013

PÄIJÄT-HÄMEEN/ETELÄ-SUOMEN EU-OHJELMAT 2007-2013

Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamille projekteille ensimmäinen hakukierros päättyi 20.12.2007.

Haku tapahtuu erikseen ilmoitettuja hakuaikoja ja painotuksia noudattaen ja laaditaan sähköisesti internetissä osoitteessa www.eura2007.fi . Lisäksi tulee toimittaa allekirjoitettu hakemus rahoittajaviranomaiselle. Rahoitusta voivat hakea yritykset, julkiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

E-S:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelma 2007-2013 (2.7.2008) (pdf)

Ohjelmakaudelle laaditaan Manner-Suomessa neljä suuralueittaista EAKR-osarahoitteista toimenpideohjelmaa. Etelä-Suomen ohjelmaan kuuluu Etelä-Karjalan, Hämeen, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Toimenpideohjelma sisältää kuusi toimintalinjaa:

Yritystoiminnan edistäminen

Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen

Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen

Suuralueet - toimenpiteiden temaattinen keskittäminen

Tekninen tuki

 

ESR:n Etelä-Suomen alueosio vastaa alueellisesti EAKR-osarahoitteista ohjelmaa.

 

Toimenpideohjelma sisältää neljä toimintalinjaa:

Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa
 


EUROOPAN MAASEUTURAHASTO EMR 2007-2013

Ohjelmakauden rahoituksen toteutusta varten on Suomessa laadittu Manner-Suomen maaseutuohjelma vuosille 2007-2013.

Lisätiedot: Hämeen TE-keskus

 

EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA EUROOPAN NAAPURUUS- JA KUMPPANUUSINSTRUMENTIT (ENPI) 2007-2013

Alueiden välisen yhteistyön ohjelmat (interregional)
Alueiden välisen yhteistyön, tiedon vaihdon ja tutkimuksen ohjelmat ovat koko Euroopan unionin laajuisia ja perustuvat vuosina 2000-2006 toimineisiin Interreg III C, Interact, Urbact ja Espon -ohjelmiin.

 

Esitetyt alueiden välisen yhteistyön toiminta-alat:

teknologiset innovaatiot, tutkimus ja kehitys, yrittäjyys
innovaatiot alueellisissa palveluissa
ympäristö, riskien ehkäiseminen, energiatehokkuus

 

Esitetyt verkosto-ohjelmien toiminta-alat:

yhteistyöohjelmien toteuttamiseen liittyvät selvitykset
tietojen keruu ja parhaiden käytäntöjen levittäminen
kehitystrendien seuranta ja analyysi

 


Central Baltic -ohjelma

* Central Balticin rajat ylittävän yhteistyön ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Suomessa varsinainen ohjelma-alue käsittää Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson sekä Ahvenanmaan. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat ns. rajoittuvina alueina.

Itämeri-ohjelma

* Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä alueita Saksasta ja Venäjältä.

Kaakkois-Suomi-Venäjä

* Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso sekä Venäjän puolella Pietarin kaupunki ja Leningradin alue. Rajoittuvina alueina ohjelmaan voivat osallistua myös Itä-Uusimaa, Päijät-Häme ja Pohjois-Savo sekä Karjalan tasavalta.

 

Lisätiedot:

Kehittämisjohtaja Jaana Simola

etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi