Tehtävät :: Aluekehitys :: Turvallisuussuunnitelma


Toimenpide-ehdotuksia arjen turvallisuuden lisäämiseen

Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma 2014

 

Päijät-Hämeen maakuntahallitus hyväksyi uusitun Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelman.

Lataa Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma tästä: http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/aluekehitys/tuva-toimikunta/paijat-hameen_turvallisuussuunnitelma_2014.pdf

Suunnitelmassa on keskitytty arjen turvallisuuteen ja niihin tekijöihin, jotka on nähty keskeisiksi vuosien 2014 - 2016 aikana toteutettaviksi Päijät-Hämeen alueella. Suunnitelmaa tullaan päivittämään ja sisältöä muokkaamaan ajan tarpeiden ja toteutukseen realistisesti arvioitavien käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti. Suunnitelmassa annetaan käytännön toimenpide-ehdotuksia. 

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 8.5.2008. Päätös on päivitetty 14.6.2012. Ohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Periaatepäätökseen liittyen on tehty ja tehdään valtakunnallisia sekä paikallisia suunnitelmia turvallisuuden parantamiseksi. Edellinen maakunnallinen turvallisuussuunnitelma, joka julkaistiin vuonna 2010, on edennyt erilaisten projektien ja toimenpiteiden kautta. 

Uusitun turvallisuussuunnitelman kehittämisen pohjana ovat olleet vuoden 2010 turvallisuussuunnitelman esitykset ja eri työryhmien vuonna 2014 tiedostamat yleisesti alueelle sopivat toimenpide-ehdotukset. 

Valtakunnallisen turvallisuussuunnitelman pohjalta on tähän suunnitelmaan kerätty asiakokonaisuuksia, jotka ovat johdettavissa Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeen aihealueiksi vuoden 2014 suunnitelmaan on valikoitu seuraavat aihealueet:

1. Turvallisuuden tunteen lisääminen
2. Kodin turvallisuutta edistävät toimet
3. Oppilaitosten turvallisuutta edistävät toimet
4. Yleisten alueiden turvallisuutta edistävät toimet
5. Työpaikkojen ja yhteisöjen turvallisuutta edistävät toimet
6. Päihteet siten, että ne sisältyvät edellä mainittuihin aihealueisiin

Tavoitteena on, että kunnat varaavat talousarvioon resurssit turvallisuustoimien investointiin ja näin varautuvat ja vähentävät yllättäviä kuluja. Päämääränä on myös tuoda asukkaiden ja yritysten omatoimisen varautumisen merkitys esille.

Turvallisuussuunnitelma on laadittu osana Kuntayhteistyön tuki -hanketta. Hankkeella käynnistettiin Päijät-Hämeen kunnille yhteinen turvallisuuspäällikön tehtävien kehittämisen projekti, jossa Lahden kaupunki tuotti kaikille Päijät-Hämeen 11 kunnalle erikseen määriteltyjä turvallisuus- ja riskienhallinta tehtäviä. Projekti on alkanut syksyllä 2013 ja jatkuu lokakuun alkuun 2014. Turvallisuuspäällikkönä toiminut Antti Prepula tuotti osatavoitteen mukaisesti uusitun turvallisuussuunnitelman. Antti Prepula jatkaa tehtäviään projektin jälkeen Lahden kaupungin palveluksessa ja muilla kunnilla on mahdollisuus ostaa asiaan liittyviä palveluita Lahden kaupungilta.

Sisäministeriö on tarkastanut uusitun suunnitelman, todeten suunnitelman olevan hyvä ja toimiva. Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma sisältää ne keihäänkärjet, joita suunnitelmilta vaaditaan. Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja se on esimerkki hyvästä suunnitelmasta.

 

Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelmasta lisätietoja

Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Antti Prepula
Lahden kaupungin konsernipalvelut, puh. 044-416 3812
Aluekehityspäällikkö Juha Hertsi
Päijät-Hämeen liitto, puh. 044-3719442