Tehtävät :: Aluekehitys :: Maakuntaohjelma 2014-2017

 

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

 


Päijät-Hämeen maakuntaohjelman luonnos vuosille 2014-2017 sisältää alueiden kehittämisen ja rakennerahastotoiminnan hallinnointilain (7/2014)
mukaisen maakuntaohjelman.

Päijät-Hämeen visio on, että " Päijät-Häme on ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen maailmanluokan kumppani" ja missiona on tehdä asioita yhdessä eli "Meitin kans menestyt".

Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2017 korostaa voimakkaasti kansainvälistymistä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamisen verkostoja, kuten strategiatavoitteeksi on asettu. Maakuntaohjelma yhdistää ensimmäisessä toimintalinjassa globaalin toiminnan haasteet, elinkeinoelämän ja osaamisen. Toinen toimintalinja keskittyy asukkaiden hyvinvointiteeman ympärille. Kolmas toimintalinja nostaa esiin kestävän ympäristön teemoja. Järjestys kuvaa taloudellisesti tiukkaa tilannetta Suomessa ja EU:ssa, jossa vain globaalisti kilpailukykyisellä osaamisella voidaan synnyttää elinkeinoelämälle lisäarvoa, joka tuottaa hyvinvointia maakuntaan, mutta kuitenkin luontoarvoja kestävämmin kohtelemalla.

Maakuntaohjelman toimintalinjat:

 

  • Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen
  • Hyvinvoiva väestö
  • Kestävä ympäristö

 

Maakuntastratetegia ja maakuntaohjelma kirjoitetaan yhdeksi kokonaisuudeksi kesän 2014 aikana.


Päijät-Hämeen maakuntaohjelman luonnos oli nähtävillä ja kommentoitavissa 7.5.2014 asti, jolloin yleisöllä ja sidosryhmillä oli mahdollisuus tutustua ohjelma-luonnokseen ja sen liitteenä olevaan ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä.

Päijät-Hämeen liitto vastaanotti yli 30 lausuntoa tai kommenttia luonnoksesta, jotka huomioitiin esityksen valmistelussa.

Maakuntavaltuusto päätti 16.6.2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastotoiminnan hallinnointilain (7/2014) mukaisen maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Maakuntaohjelmaa voidaan tarkistaa tarvittaessa valtakunnallisen aluekehittämispäätöksen perusteella sekä tarvittaessa määrin maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman yhteydessä.

Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017

- Lataa tästä taitettu versio maakuntavaltuustolle 16.6.2014 (pdf)

- Lataa tästä pdf-esittely toimintalinjoista ja kärjistä

- Ympäristöselostus ja arviointi ovat taitetun version liitteessä 1

 

 

Kevään valmistelun tilaisuudet on pidetty:

- 2.4. luonnospaja uudesta maakuntaohjelmasta vuosille 2014-2017-2020, Fellmannia klo 9 - 12

Koulutus, Päivi Saarelainen, Koulutuskeskus Salpaus

Aluehallinto yhteistyössä, Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus

 

- 5.2.2014 työpaja tavoitteista ja linjoista, Fellmannia klo 14

alustukset sähköisinä

Elinkeinoympäristö, Jukka Rantanen, LADEC

Osaaminen, Ilkka Väänänen, LAMK

Rakennerahastotoiminta, Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus

 

- 5.3. työpaja toimenpiteistä, Fellmannia klo 10

Liikenne, Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liitto

Maaseutu, Liisa Häme, Päijänne Leader

Hyvinvointi, Ilkka Haapola, HY Palmenia

Mittaaminen, Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Kiitos keskusteluista ja kirjallisista ehdotuksista!


- 14.4 ja 19.5 maakuntahallitus ja maakunnan yhteistyöryhmä

 

- 16.6.2014 maakuntavaltuusto

 

Laadintaympäristö

suurenna!

 

Päätös

Päijät-Hämeen maakuntahallitus kokouksessa 15.4. käynnistää Päijät-Hämeen maakuntaohjelman laadinnan ja laittaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman liiton internet-sivuille sekä toimiston ilmoitustaululle 15.4.2013. - 14.5.2013. Maakuntaohjelman käsittelee maakuntavaltuusto kesän 2014 kokouksessa.

Alustavia toimenpiteitä on jo käynnissä kuten käynnissä olevan maakuntaohjelmakauden arviointi (MDI). Arviointi valmistuu huhtikuun 2013 aikana.

Lisäksi on ollut muutamia keskustelutilaisuuksia, joissa asia on ollut esillä. Käynnissä on Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman laadinta, jota vetää Marja Koivula. Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma muodostavat jatkumon, jossa strategisista valinnoista  siirrytään toimenpiteiden ja hankkeiden tunnistamiseen.

Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma kirjoitetaan kesällä 2014 yhteiseen julkaisuun.

Luonnos

Huhtikuussa 2014 kuukaudeksi lausunnoille.

Valmistelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ladattavissa tästä linkistä (pdf 277 kb).

Lähde- ja tilastoaineistoa: 

Maakuntien suhdannekatsaus 2011-2013 TEM analyyseja 48/2013

Päijät-Hämeen profiili 2012 Tilastokeskus

Päijät-Hämeen seurantaraportti 2009-2012

Käynnissä olevan ohjelman arvointiraportit:

Päijät-Hämeen maakuntaohjelman 2011-2014 väliarviointi 2013 MDI, on laadittu yhdessä Hämeen ja Uudenmaan liittojen kanssa.

Ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta kuuleminen

SOVA-lain 9 §:n mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on varattava yleisölle mahdollisuus tutustua suunnitelma- tai ohjelmaluonnokseen ja ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan pitämällä suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus nähtävillä sekä kirjallisena että sähköisesti.

Luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta pyydetään lausunnot alueen kunnilta sekä muilta
maakuntaohjelman laatimisen kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Lisätiedot ja vaikuta ottamalla yhteyttä lomakkeella tai kirjoittamalla vaikkapa liiton facebook sivuille.

Lomakelinkki

 

aluekehityspäällikkö
Juha Hertsi
puh. 044-3719442
sp. etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi