Tehtävät :: Aluekehitys :: Maakunnan kehittämisraha

 

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA HAETTAVISSA PALVELUMUOTOILUUN

Maakunnan kehittämisraha on valtion talousarviossa alueiden kehittämiseen tarkoitettu kansallinen määräraha. Maakunnan liitot kohdentavat rahoituksen käyttöä maakunnan tarpeiden mukaisesti. Päijät-Hämeessä maakunnan kehittämisrahaa käytetään maakuntaohjelman toteuttamiseen.

Päijät-Hämeen liitto käynnistää nyt kohdennetun haun maakunnan kehittämisrahan hakemiseksi. Rahoitettavaksi haetaan hankkeita, jotka tuottavat palvelumuotoilun innovaatioita. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin (Lisätietoja). Palvelumuotoilu antaa näkökulman Päijät-Hämeen maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjoihin ja niiden alakohtiin.

Maakunnan kehittämisrahaa myönnetään tällä kertaa keskisuurille hankkeille, joiden avustussumma olisi noin 100 000 euroa. Kuten ennenkin, avustusosuus on 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeiden tulee olla muodoltaan ns. lump sum -hankkeita, joissa syntyy selvästi todennettavia tuloksia. Lisätietoja: Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014, 19 §. 

Hankkeiden hakuaika päättyy 13.2.2015 eli samana päivänä samanaikaisen Etelä-Suomen EAKR-ideahaun kanssa. Huomatkaa, että näissä rahoituksissa on eri tukiprosentti ja aihepiiri. Kolmas samanaikainen haku on Maaseuturahaston ideahaku, jonka järjestää Hämeen ELY. Hakujen järjestäjät ovat tietoisia toistensa hauista ja saattavat tehdä yhteistyötä hakemusten valmistelussa, vaikka osin aihepiirit ovatkin erilaisia.

Lisätiedot:
Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen, puh.040 508 6526
Aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. 044 371 9442

Käytäthän maakunnan alla olevaa vaakunalogoa tukihankkeiden viestinnässä!

Päijät-Hämeen vaakunalogo tekstillä

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

Hakemuslomake 
(pdf-tiedostona)

Maakunnan kehittämisrahan hakuohjeet
(word-tiedostona)

Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta (word-tiedostona)

Ympäristövaikutusten arviointilomake 
(exel-tiedostona)

Maksatushakemus
(excel-tiedostona)

Maksatushakemuksen liitelomakkeet

Maksatushakemuksen liitteet
(word-tiedostona)

Henkilöstökustannukset
(excel-tiedostona)

Työajanseurantalomake
(excel-tiedostona)

Selvitys luontoissuorituksista (koonti)
(excel-tiedostona)

Talkootyön tuntikirjanpito
(excel-tiedostona)

Hankintaselvityslomake
(excel-tiedostona)

Hakintamuistio
(word-tiedostona)