Tapahtumat

Infotilaisuus kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista

14.05.2013 klo 09.00-17.00

Tapahtumapaikka: Sibeliustalo, Lahti

Aamupäivä Puusepän Sali

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi (lounaan maksaminen)

 

9.00 Tilaisuuden avaus

Jaana Simola, kehittämisjohtaja, Päijät‐Hämeen liitto ‐ tilaisuuden puheenjohtaja

 

9.10 KESKISEN ITÄMEREN OHJELMA ‐INTERREG V A

Linda Talve, Communication Manager, Central Baltic Interreg IVA Programme 

 

9.30 ITÄMEREN OHJELMA ‐ INTERREG V B ja EUROOPAN LAAJUINEN ALUEIDEN VÄLINEN

OHJELMA ‐ INTERREG V C 

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies, Työ‐ ja elinkeinoministeriö

Projektiesimerkki StarDust/INTERREG IVB-ohjelma/Johanna Kilpi-Koski

 

10.00 KAAKKOIS‐SUOMI – VENÄJÄ ENPI CBC –OHJELMA 2014-2020

Tytti Lankinen, Senior Adviser, Etelä-Karjalan liitto

 

10.20 KATSAUS EU:N UUSIIN KOULUTUS-, NUORISO- ja KANSALAISUUSOHJELMIIN

Mauri Uusilehto, vastaava asiantuntija, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)

 

10.50 Jumppatauko

 

11.00 Pikakatsaus Fiiliksestä Fyrkkaa ja Liideri -ohjelmiin

Eeva Salminen, asiantuntija, Tekes

Ilpo Ihanamäki, johtava asiantuntija, Tekes

 

11.20 AJANKOHTAISTA PUITEOHJELMASTA, HORISONTTI 2020

Elina Holmberg, asiantuntija, EUTI

 

11.40 MANNERSUOMEN RAKENNERAHASTOT 2014 – 2020

Mari Kuparinen, ohjelmajohtaja, Päijät‐Hämeen liitto

 

12.00 MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ

Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö, Päijät‐Hämeen liitto

 

12.20 INNOVAATIOKAHVILOIDEN ESITTELY JA OHJEISTUS

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat, Päijät‐Hämeen liitto

 

12.30 Lounas (omakustanteinen, osallistuminen lounaalle ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä)

 

13.30 INNOVAATIOKAHVILAT

Osallistujia pyydetään valitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä innovaatiokahvila, jonka ohjelmaan halu-

aa osallistua iltapäivän aikana. Temaattisissa innovaatiokahviloissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia

hanketoiminnasta. Lisäksi kuullaan rahoitusohjelmien vinkkejä hankkeiden suunnittelusta ja toteuttami-

sesta. Hanketoimijoita pyydetään kertomaan etukäteen (ilmoittautumisen yhteydessä), mitä kokemuksia

ja käytäntöjä he haluavat jakaa, ja mistä asioista he haluavat keskustella.

1. Cleantech: teknologiaa, businesta ja vihreitä arvoja – ja energiatehokkuuden asettamat haas-

teet asunnoissa ja rakentamisessa

puheenjohtaja: Johanna Kilpi‐Koski, kehittämispäällikkö ja Vesa Ijäs, kehittämispäällikö LADEC

2. Muotoilu kansainvälisenä kilpailutekijänä – muotoilijoiden muuttuva rooli ja uudet haasteet

puheenjohtaja: Riikka Salokannel, kehitysjohtaja, LADEC

3. Terveysliikunta ja innovaatiot – tulevaisuuden menestystekijät

puheenjohtaja: Jaana Simola, kehittämisjohtaja, Päijät-Hämeen liitto

4. EU ja minä – rakkautta ja piikkilankaa? Eurooppalaiset ohjelmat meidän kaikkien arjessa ja

juhlassa

puheenjohtaja: Mauri Uusilehto, vastaava asiantuntija, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

keskus (CIMO)

5. TekesTalk Fiiliksestä fyrkkaa ja Liideri -ohjelmat esittäytyvät  

Tekesin innovaatiokahvilasta lisätietoa löytyy

https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/roadshow2013_Lahti

 

16.00 INNOVAATIOKAHVILOIDEN TULOSTEN YHTEINEN PURKU

 

16.30 TILAISUUS PÄÄTTYY

 

<< Takaisin