Salpausselän palveluvyöhyke :: Julkistamistilaisuus 16.6.2015

Salpausselän palveluvyöhykettä esiteltiin Helsingissä 16.6.2015

Tampereen, Lahden ja Kouvolan seutujen yhteinen kehittämisvyöhyke tukee Suomen valmistavaa teollisuutta sekä matkailua ja kaupan palveluja.

Salpausselän palveluvyöhyke -hanke tähtää teollisuuden, luonnonvaratalouden ja kaupan kuljetusyhteyksien parantamiseen, kaupunkiseutujen logistiikka-alueiden profilointiin sekä henkilöliikenneyhteyksien kehittämiseen. Vyöhykkeen vaikutusalueella tuotetaan lähes puolet Suomen perusteollisuuden liikevaihdosta ja sen tukipilarina ovat valtatie 12 sekä Eurooppalaisen liikenteen ydinverkon rautatieyhteys Pietarin suuntaan.

Salpausselän palveluvyöhyke on sateenvarjohanke suurelle joukolle kehittämistoimenpiteitä. Osana vyöhykkeen kehittämistä edistetään esimerkiksi Kouvolan RailRoad-terminaalin toteuttamista, VT12 Lahden eteläisen kehätien rakentamista ja Tampereen Allegro-junayhteyden toteuttamista. Paikalla olleiden kansanedustajien puheenvuorot rohkaisivat alueita jatkamaan hankkeen sisällön tuottamista ja työ- ja elinkeinoministeriön edustaja totesi tavoitteen olevan hallitusohjelman mukainen.

Salpausselän palveluvyöhykettä on valmisteltu Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liittojen sekä Tampereen, Lahden ja Kouvolan kaupunkien yhteistyönä.

Tilaisuuden esitykset:

Salpausselän palveluvyöhykkeen esittely maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto

Tampereen seudun kommenttipuheenvuoro maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan liitto

Lahden seudun kommenttipuheenvuoro, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunki

Kouvolan seudun kommenttipuheenvuoro, edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki


Lisätietoja:


erityisasiantuntija Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liitto, puh. 044 371 9459 tapio.ojanen(a)paijat-hame.fi
maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto, puh. 0400 862 977 jari.parkkonen(a)paijat-hame.fi