Salpausselän palveluvyöhyke

SALPAUSSELÄN PALVELUVYÖHYKE

Tampereen, Lahden ja Kouvolan seutujen yhteinen kehittämisvyöhyke tukee Suomen valmistavaa teollisuutta sekä matkailua ja kaupan palveluja.

Salpausselän palveluvyöhyke -hanke tähtää teollisuuden, luonnonvaratalouden ja kaupan kuljetusyhteyksien parantamiseen, kaupunkiseutujen logistiikka-alueiden profilointiin sekä henkilöliikenneyhteyksien kehittämiseen. Vyöhykkeen vaikutusalueella tuotetaan lähes puolet Suomen perusteollisuuden liikevaihdosta ja sen tukipilarina ovat valtatie 12 sekä Eurooppalaisen liikenteen ydinverkon rautatieyhteys Pietarin suuntaan.

Salpausselän palveluvyöhyke on sateenvarjohanke suurelle joukolle kehittämistoimenpiteitä. Osana vyöhykkeen kehittämistä edistetään esimerkiksi Kouvolan RailRoad-terminaalin toteuttamista, VT12 Lahden eteläisen kehätien rakentamista ja Tampereen Allegro-junayhteyden toteuttamista.

Keväällä 2015 palveluvyöhykkeen näkökulmista ja painopisteistä tehdään laaja sidosryhmäkysely, jonka pohjalta hanketta viedään eteenpäin. Salpausselän palveluvyöhyke lanseerataan kansanedustajille ja muulle yleisölle kohdistetussa tilaisuudessa 16.6. klo 16 Helsingissä.

Salpausselän palveluvyöhykettä on valmisteltu Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liittojen sekä Tampereen, Lahden ja Kouvolan kaupunkien yhteistyönä.

Esittelykalvot 

Ideapaperi

- VT12 merkitys elinkeinoelämälle
http://www.vt12.fi/easydata/customers/vt12/files/mediassa/selvitys_vt_12_yhteysvalin_lahti-kouvola_merkityksesta_elinkeinoelamalle.pdf


Lisätietoja:
 erityisasiantuntija Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liitto, puh. 044 371 9459 tapio.ojanen(a)paijat-hame.fi
maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto, puh. 0400 862 977 jari.parkkonen(a)paijat-hame.fi

palveluvyöhyke