Organisaatio :: Maakuntavaltuusto

MAAKUNTAVALTUUSTO


Päijät-Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Se vastaa maakunnallisen tahdon muodostamisesta ja toteutuksesta sekä poliittisista linjauksista niin aluekehityksen ja -suunnittelun kuin edunvalvonnan ja yhteistyön järjestämisen osalta. Maakuntavaltuustoon on jäsenkuntien edustajainkokous valinnut 41 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Kunnittainen jäsenmäärä vaihtelee yhdestä viiteentoista asukasluvusta riippuen. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Maakuntavaltuusto kokoontuu vuosittain 2-3 kertaa.


Maakuntavaltuusto mm.

- linjaa maakunnan kehittämistä hyväksymällä maakuntasuunnitelman ja sitä toteuttavat kehittämisohjelmat ja maakuntakaavat

- ohjaa liiton toimintaa hyväksymällä taloussuunnitelman ja talousarvion sekä hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt

- valvoo liiton toimintaa hyväksymällä tilinpäätöksen

 

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen,
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi