Organisaatio :: Maakuntahallitus

MAAKUNTAHALLITUS


Maakuntavaltuusto valitsi kokouksessaan 19.3.2013 toimikaudekseen maakuntahallituksen. Siihen kuuluu neljätoista jäsentä, vähintään yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta.

Maakuntahallitus kokoontuu vuosittain noin 12 kertaa.


Maakuntahallitus mm.

- valmistelee asiat maakuntavaltuustolle ja panee ne täytäntöön

- vastaa kehittämisohjelmien ja maakuntastrategian toteuttamisesta antamalla alueiden kehittämisestä annetun lain ja asetuksen tarkoittamia lausuntoja valtion aluehallintoviranomaisille, hyväksymällä ohjelmasopimukset liiton osalta ja päättämällä maakunnan kehittämisrahojen käytöstä

- vastaa maakuntakaavan valmistelusta ja sen toteuttamisesta antamalla maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia maakunta- ja yleiskaavoja tai niitä vastaavia suunnitelmia koskevia lausuntoja sekä muita sellaisia lausuntoja, joilla on olennaista merkitystä maakuntakaavan toteuttamisen kannalta

- ohjaa liiton toimiston toimintaa

 

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen,
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi