Organisaatio :: Maakunnan yhteistyöryhmä

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Siitä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014).

Yhteistyöryhmän asettaa Päijät-Hämeen maakuntahallitus.

Maakunnan yhteistyöryhmällä on rakennerahastovaroja ja muuta tukea myöntävien viranomaisten edustajista koostuva sihteeristö. Maakunnan yhteistyöryhmä päättää sihteeristön kokoonpanosta siten, että tukea myöntävät viranomaiset tulevat tasapuolisesti edustetuiksi.

Sihteeristön tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä. Sihteeristön tehtävänä on sen lisäksi seurata ja sovittaa yhteen maakunnan alueella valmisteltavia kansallisten sekä rakennerahasto-ohjelmien, maaseuturahaston ja meri- ja kalatalousrahaston hankkeita ja raportoida niistä yhteistyöryhmälle.