Kuntayhteistyön tuki :: Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TURVALLISUUS- JA RISKIENHALLINTAPÄÄLLIKKÖ

Vuoden mittainen pilotti 7.10.2013 - 6.10.2014

Lahden kaupunki tuotti pilottiprojektin aikana Päijät-Hämeen kunnille turvallisuus- ja riskienhallintapäällikön palvelut.
Riskienhallintapäällikön tehtävänä oli
- valmistella turvallisuus- ja riskipolitiikka Päijät-Hämeen kunnille
- kartoittaa Päijät-Hämeen kuntien riskienhallinnan nykytila ja kehittämistarpeet
- päivittää Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma ja jatkaa sen toimenpiteitä
- valmistella ja koordinoida toimintaa pitkäjänteisesti kestävälle pohjalle.

Projektin aikana päivitettiin Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma:

Toimenpide-ehdotuksia arjen turvallisuuden lisäämiseen

 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Antti Prepula 

antti.prepula(a)lahti).fi

 

Linkkejä

STN / Varautumisen ja valmiussuunnittelun koulutuskalenteri vuosille 2013-2014

 turvallisuus, työmaa