YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME

 

Yhteistyökumppaneitamme ovat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, kunnat. Näiden lisäksi kanssamme sote-palveluita kehittää joukko muita yhteistyökumppaneita.

HELSINGIN YLIOPISTO Palmenia Lahden yksikkö: Ikihyvä toimintakykyryhmät

HYVIS.FI

KÄKÄTE Käyttäjälle kätevä teknologia - hanke

LAATUKESKUS - Päijät-Hämeen sote-tuottajien yhteinen Lean valmennus

LAMK Sosiaali- ja terveysala - Opinnäytetyöt ja harjoittelu

NHG - Akuuttivuodeosastohoidon tuottamisen suunnitelma Päijät-Hämeeseen

SENIORIEN atk-yhdistys ry Savonetti

THL - Iäkkäille tarkoitettujen palvelujen rakenteen alueellinen kehittämistyöpaja

TEM Kotipalvelut kuntoon

TOIMIVA OY

VATT - Sote-palvelujen suurkuluttajien hallinnan vaikuttavuuden arviointi / rekisteritutkimus