PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN - TAUSTAA

 

Tausta

Nordic Healthcare Group (NHG), selvitysmiehenään professori Martti Kekomäki, laati vuonna 2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä selvityksen. Tehtävänä oli luoda raamit Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevalle kehitykselle niin palvelutuotannon kuin sen hallinnollisen organisoinnin osalta. 

Nykyisellä kustannuskehityksellä ristiriita kustannusten ja maksukyvyn välillä kasvaa kestämättömäksi jo lyhyellä aikavälillä. Pienellä palveluiden ja prosessien hienosäädöllä ei saada aikaiseksi riittävää muutosta, vaan tarvitaan merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Koko maakunnan palveluiden järjestämisen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena mahdollistaa rakenteelliset muutokset.