PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN - AJANKOHTAISTA

 

31.8.2015/a-t w

Hankkeen loppuraportti "Murrosvaiheesta muutokseen" on valmis

Raportin voi ladata tästä27.7.2015/ a-t w

JATKOAIKA JA UUSI HANKE

Hankkeelle on myönnetty 3 kk mittainen jatkoaika kehittämistoimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Hanke päättyy 30.9.2015. Rinnakkain jatkohankkeen aikana on käynnistynyt sote-hankkeen valmistelun tuloksena käynnistynyt uusi maakunnallinen kehittämishanke - Palvelutorin käyttöönotto Päijät-Hämeessä. Lisää tietoja uudesta hankkeesta verkkosivuiltamme


27.8.2015/ a-t w

Hankkeen työryhmien työ on päättynyt. Yhteenveto kehittämistyöstä on luettavissa hankkeen loppuraportista, joka julkaistaan lähiaikana verkkosivuillamme. Päijät-Hämeen liiton verkkosivut uudistuvat, minkä johdosta osa näille sivuille tallennetusta materiaalista on poistettu. Materiaalin saatavuudesta tiedustelut: arja-tuulikki.wilen@paijat-hame.fi