Kuntayhteistyön tuki :: SOTE-palveluiden järjestäminen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

1.9.2015/a-t w

Hankkeen loppuraportti on nyt valmistunut. Lue lisää tästä


27.7.2015/a-tw

Projektiaika: 1.4.2014 - 30.6.2015: Huom! Hankkeelle on myönnetty 3 kk mittainen jatkoaika kehittämistoimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Hanke päättyy 30.9.2015. Rinnakkain jatkohankkeen aikana on käynnistynyt sote-hankkeen valmistelun tuloksena käynnistynyt uusi maakunnallinen kehittämishanke - Palvelutorin käyttöönotto Päijät-Hämeessä. Lisää tietoja verkkosivuiltamme

Tavoite: Tavoitteena on toteuttaa kuntien ja palveluiden tuottajien kanssa yhteistyössä konkreettisia toimenpiteitä, joilla taataan riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut Päijät-Hämeessä kuntien maksukykyä vastaavasti.

Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmen kärkihankkeen alle. Kärkihankkeita ovat sote-palveluiden suurkuluttajien hallinta, laitosvaltaisuuden vähentäminen ja omahoidon kehittäminen. Lisätietoja: ks. Ajankohtaista

Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen liitto ja sitä rahoittaa Kuntayhteistyön tuki-hanke sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Projektipäällikkö:
Arja-Tuulikki Wilén, HT, KL
GSM+358 44 3719 465
arja-tuulikki.wilen(at)paijat-hame.fi