Kuntayhteistyön tuki :: Lähijunaliikenne, Esiselvitys

LÄHIJUNALIIKENTEEN EDELLYTYKSET PÄIJÄT-HÄMEESSÄ


Esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytyksistä

Mukana olevat kunnat: Nastola, Orimattila, Lahti, Hollola, Kärkölä ja Heinola.

Maakuntakaavan luonnosvaiheen rakennetarkasteluissa yhdeksi vaihtoehdoksi laadittiin ns. ratamalli, jossa mallinnettiin alueen väestön sijoittumista tulevaisuudessa. Olettamuksena on, että

  • raideliikenteeseen panostettaisiin kovasti
  • maakunnan väestö kasvaa nykyisestä 30 tuhannella
  • yhdyskuntarakenteen kehitykselle asetettaisiin selkeitä reunaehtoja.


Maakuntakaavan aikatähtäys on vuoteen 2035 ja sen taustaselvitykseksi tehdään Lähijunaliikenteen esiselvitys, joka tulee olemaan myös osana maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelua. Maakuntakaavalla voidaan ohjata asumisen ja palveluiden sijoittumista selvityksen perusteella potentiaalisimmille asemanseuduille.

Esiselvityksen laati Sito Oy. Liikennettä tarkastellaan Orimattilan ja Heinolan välillä sekä Järvelän ja Uudenkylän välillä. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa lähijunaliikenteen toteuttamiseksi tarvittavista investoinneista ja muista edellytyksistä sekä arvioida lähijunaliikenteen kannattavuutta Lahden seudun henkilöliikenteessä. Tavoitteena oli saada suuntaa antavia lukuja, eikä tässä vaiheessa vielä tehty varsinaista suunnittelua. juna


Lisätietoja:

Tapio Ojanen, erityisasiantuntija, Päijät-Hämeen liitto
tapio.ojanen(a)paijat-hame.fi puh. 044 371 9459