Kuntayhteistyön tuki :: Hankkeen tavoite ja organisaatio

KUNTAYHTEISTYÖN TUKI -HANKE

Päijät-Hämeen kaikkien kuntien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on:

 • kuntatoimijoiden lisääntynyt konkreettinen yhteistyö
 • laajentuneet verkostot
 • alueen kilpailukyvyn säilyminen
 • edunvalvontatoimien lisääntyminen ja edunvalvontatavoitteiden toteutuminen
 • toimivien käytäntöjen ja yhteisten palvelumallien käyttöönotto kunnissa


Toimenpiteitä ovat mm. (alustava suunnitelma)

 • Hallitusohjelmassa esitettyjen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen, ja tarvittavien alueellisten selvitysten teettäminen
 • Kunnallisvaalikauden alussa kuntapäättäjien perehdyttämisseminaarien sarja
 • Kuntien luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon yhteistyöverkoston luominen ja toteutus
 • Riskienhallinnan maakunnallinen yhteistyö 
 • Elinkeinoyhtiöiden uudelleen organisoinnin tukeminen 
 • Maakunnallinen markkinointistrategia 
 • Yhteispalvelun kehittäminen maakunnallisesti

 

Hankkeen hallinnoija: Päijät-Hämeen liitto
Ohjausryhmä:
Päijät-Hämeen kuntajohtajat
Projektikoordinaattori:
  Maija Väkeväinen
Rahoitus: Päijät-Hämeen kunnat ja maakunnan kehittämisraha (Makera)

Lisätietoja:
Maija Väkeväinen, puh. 044 3719 456 maija.vakevainen(a)paijat-hame.fi